ARP

Zaprojektowanie nowego logotypu i opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.). Opracowanie rozwiązań identyfikacyjnych dla Oddziałów ARP S.A.

Najważniejszym elementem systemu jest nowoczesne logo, umieszczone w sterylnie białej przestrzeni. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru symbolizuje proces – z wyróżnionym początkiem i końcem. Oznacza też ciągłe i konsekwentne działania ARP, które zwiększają wartość polskiego przemysłu. Przejście od jasno do ciemnoniebieskiego koloru z wyróżnionym początkiem i końcem symbolizuje proces – od pomysłu do przemysłu. Znak jest nowoczesny i dynamiczny. Odzwierciedla wartości, którymi kierować się będzie spółka. Buduje też spójny wizerunek ARP, w obrębie której funkcjonuje w tej chwili aż sześć różnych systemów identyfikacji wizualnej.

Poszczególne logotypy przygotowane dla Oddziałów, Specjalnych Stref Ekonomicznych i majątków zostały zaprojektowane tak, by jednocześnie podkreślić ich związek z ARP i nadać pożądaną odrębność. 

Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył, Wojtek Mierowski
Dyrektor artystyczny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
DTP:
Jacek Stankiewicz
Realizacja:
2014
Klient:
Agencja Rozwoju Przemysłu
Sektor:
rządowe
Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył, Wojtek Mierowski
Dyrektor artystyczny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
DTP:
Jacek Stankiewicz
Realizacja:
2014
Klient:
Agencja Rozwoju Przemysłu
Sektor:
rządowe

rządowe