ŁÓDZKIE

Projekt został nagrodzony brązowym medalem w konkursie Transform 2014 w Londynie w kategorii „Best visual identity from the public sector”. Przeczytaj więcej o międzynarodowym sukcesie BNA.

WYZWANIE

Województwo Łódzkie jako jedno z większych i ważniejszych w Polsce miało swoje logo. Logo to było abstrakcyjnym artystowskim symbolem rzekomo aluzyjnym do sztuki konstruktywistki polskiej Katarzyny Kobro, działającej w Łodzi. Jednak jej sztuka pozostała hermetyczna i szerzej, masowo nieznana. Znaczek był dziwaczny, oderwany od rzeczywistości, niezmiernie skomplikowany i zupełnie obcy dla powiatów i gmin tworzących województwo. Próby budowania marki Łódzkie za jego pomocą nie mogły się powieść. Miasteczka, gminy i powiaty nie czuły związku z województwem jako sztucznym tworem administracyjnym. Jakakolwiek inicjatywa, by stosowały znak Łódzkiego, spalała na panewce, bo ich jednostkowe tożsamości i herby wydawały im się ważniejsze.

Paradoksalnie Klient nie był w ogóle świadomy istoty problemu, poprosił bna/ o strategię rozwoju i… doklejenie do niej istniejącego znaku wraz ze standaryzacją istniejącego systemu i jego ewentualnym rozwinięciem. Wyzwaniem naszym w tej sytuacji było przekonanie Klienta że nowa strategia i diagnoza problemu wymagają diametralnej zmiany koncepcji, funkcji i designu marki – nowego system identyfikacji. Na poziomie koncepcyjno-egzekucyjnym naszym wyzwaniem było stworzenie wizji i roli takiej marki Łódzkie, która byłaby atrakcyjna dla całego regionu – miast i miasteczek, które się z Łódzkim w ogóle nie utożsamiały. W praktyce sprowadzało to się do modelu systemu identyfikacji grupowej, który byłby hybrydowy dla całego województwa, miast i miasteczek, tudzież atrakcji na terenie województwa.

REZULTATY

Rebranding wzbudził totalny entuzjazm miast i miasteczek – powiatów i gmin, które natychmiast i po raz pierwszy w historii województwa zaakceptowały rozwiązanie jako swoją platformę i swój system identyfikacji marki. Wdrażanie systemu nie nastręcza żadnych problemów, a wręcz przeciwnie – wszystkie ankiety ewaluacyjne przeprowadzane podczas imprez implementacyjnych (Konsultacje objazdowe, Mixer Regionalny, Forum Promocji Województwa Łódzkiego) wskazują na bardzo pozytywny odbiór.

Zobacz więcej na behance.

Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Marcin Zaborski, Jarosław Jurga
3D modeling & rendering:
Sławek Barcz
Nagrody:
2014 Transform – best visual identity from the public sector
Klient:
Województwo Łódzkie
Realizacja:
2013
Sektor:
miasta i regiony
Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Marcin Zaborski, Jarosław Jurga
3D modeling & rendering:
Sławek Barcz
Nagrody:
2014 Transform – best visual identity from the public sector
Klient:
Województwo Łódzkie
Realizacja:
2013
Sektor:
miasta i regiony

miasta i regiony