PAPAYA FILMS

Papaya Films to kreatywny dom produkcyny, posiadający biura w Warszawie, Londynie i Nowym Jorku. Powstała w 2006 roku, Papaya szybko stała się numerem jeden wśród domów produkcyjnych w Polsce. Z sukcesami działa na styku branży filmowej, reklamowej i medialnej. Zostaliśmy poproszeni o przygotowanie całkowitego redesignu identyfikacji wizualnej marki. Nowy branding miał lepiej wyrażać filmowość marki, a co ważniejsze, stanowić emanację wyrazistej kultury organizacyjnej firmy. 

Pracę nad designem poprzedziliśmy fazą analityczną. Chcieliśmy lepiej poznać portfolio prac, członków zepsołu, atmosferę pracy i klimat biura. Równocześnie, poszukiwaliśmy symboli pozwalających wyrazić ruchi - esencję filmu - w statycznym logo.   

Stworzyliśmy nowy system identyfikacji, który podkreśla filmowość Papaya. Logo złożone z trzech klatek filmowych połączyliśmy z silną typografią. Użycie gifów otworzyło system na cytowanie własnych prac i interesujących zjawisk w kulturze.  Nowy branding nawiązuje do korzeni marki, oddaje jej energię, progresywność i miejski charakter. Jednocześnie pozwala łączyć spójność systemu z różnorodnością nośników i gatunków komunikowania. Wśród nich, szczególne miejsce zajmują gadżety skierowane do pracowników, wzmacniające wyrazistą kulturę organizacji.

Creative Director:
Łukasz Słotwiński
Brand Designer:
Ola Procak, Alan Kamiński, Mateusz Bieniusa
Brand Consultant:
Alina Kostiuk
Merch Photography:
Jakub Rostkowski
Sektor:
media
Zakres:
brand design
Realizacja:
2019
Klient:
Papaya Films
Creative Director:
Łukasz Słotwiński
Brand Designer:
Ola Procak, Alan Kamiński, Mateusz Bieniusa
Brand Consultant:
Alina Kostiuk
Merch Photography:
Jakub Rostkowski
Sektor:
media
Zakres:
brand design
Realizacja:
2019
Klient:
Papaya Films