MEDICUS

Medicus to rodzinna firma z Wrocławia, założona w 1992 roku przez braci Macieja i Marka Mazurów. Z małego przedsiębiorstwa sprzedającego aparaty słuchowe, przeistoczyła się w renomowaną klinikę laryngologiczną, która dzięki najwyższym standardom w zakresie technologii i leczenia, jest uznawana za jedną z najlepszych tego typu placówek w Polsce. W związku z planami zmiany siedziby oraz poszerzenia zakresu działalności (medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna), zostaliśmy poproszeni o przygotowanie nowego systemu identyfikacji wizualnej dla marki. 

Nasza praca z marką Medicus to przykład tego jak spektakularne efekty może przynieść kompleksowy rebranding w firmie rodzinnej. Od początku procesu współpracowaliśmy bezpośrendio z Zarządem. Przeprowadziliśmy w Medicusie serię wywiadów z pracownikami różnego szczebla - od prezesa po pielęgniarki -  dzięki którym uchwyciliśmy specyfikę organizacji, jej unikatowego podejścia do medycyny i przewag w zakresie technologii, szkolenia kadr czy obsługi pacjenta. Dzięki analizie Brandlook zmapowaliśmy rynek i zyskaliśmy rozumienie kodów graficznych i kulturowych, które nim rządzą. Za pomocą warsztatu Brand Conviction opisaliśmy wizję marki, uwzględniając nie tylko zasoby marki, ale także wymiar napieć kulturowych w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przeprowadzliśmy ekspertyzę w zakresie architektury marki i wyłoniliśmy cztery nowe submarki wraz z nazwami. Dzięki warsztatom storytellingowym wypracowaliśmy zasaday komunikacji B2C, B2B i B2E. Wreszcie, stworzyliśmy nowoczesny system identyfikacji wizualnej, inteligentnie różnicujący się w ramach submarek.

Zakres:
wizja marki, storytelling, architektura marki, logo, subbrand naming, brand identity, ilustracje
Narzędzia:
Wywiady IDI, Brandlook, Brandtalk, Brand Architecture, Brand Conviction, Storytelling, 4D Battleplan, Simple Rules
Strategic Director:
Mariusz Przybył
Brand Consultant:
Andrzej Rozen
Designer:
Dominik Robak
Ilustracje:
Maja Wierzchowska
Zdjęcia:
Maciej Lulko
Sektor:
medycyna
Realizacja:
2017
Klient:
Medicus
Zdjęcia wykorzysatane dzieki uprzejmości Macieja Lulko:
www.foto-ml.pl
Zakres:
wizja marki, storytelling, architektura marki, logo, subbrand naming, brand identity, ilustracje
Narzędzia:
Wywiady IDI, Brandlook, Brandtalk, Brand Architecture, Brand Conviction, Storytelling, 4D Battleplan, Simple Rules
Strategic Director:
Mariusz Przybył
Brand Consultant:
Andrzej Rozen
Designer:
Dominik Robak
Ilustracje:
Maja Wierzchowska
Zdjęcia:
Maciej Lulko
Sektor:
medycyna
Realizacja:
2017
Klient:
Medicus
Zdjęcia wykorzysatane dzieki uprzejmości Macieja Lulko:
www.foto-ml.pl