LOTTO

WYZWANIE

Uwspółcześnić i nasycić emocjami bardzo stary i nieatrakcyjny wizerunek firmy i jej produktów, które w odbiorze grających pozbawione były cech różnicujących. Lotto we wszystkich swoich wcieleniach odnotowywało sukcesywne i znaczne spadki sprzedaży i traciło popularność szczególnie w młodych grupach wiekowych. Należało zamanifestować nową żywotność firmy i jej atrakcyjność w czasach gier komputerowych i wchodzących na rynek platform smartfonowych.

ROZWIĄZANIE

Na podstawie badań i analizy specyfiki poszczególnych gier dokonano rewizji portfela produktów i ich funkcjonalności. Zaprojektowano nową architekturę marki (odejście od modelu monobrandowego na rzecz autonomicznych marek tworzących czytelną rodzinę). W zakresie designu zaadaptowano rozwiązanie bliskie stylistyce i konwencji piktogramów brytyjskiej National Lottery jako najlepiej spełniające wymogi dzisiejszych aplikacji.

ZAKRES PRAC

Projekt obejmował pełne spektrum usług brand consultingowych – od badań, audytu, zdefiniowania nowej tożsamości marki i przebudowy jej architektury aż do zaprojektowania nowej identyfikacji wizualnej firmy i marki (redesign całego portfolio produktów wraz z nowymi nazwami gier).

Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Jacek Stankiewicz
DTP:
Jacek Stankiewicz
Klient:
Totalizator Sportowy
Realizacja:
2009-2010
Sektor:
kultura i rozrywka
Dyrektor strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Jacek Stankiewicz
DTP:
Jacek Stankiewicz
Klient:
Totalizator Sportowy
Realizacja:
2009-2010
Sektor:
kultura i rozrywka

kultura i rozrywka