KANCELARIA OŻÓG

SYTUACJA WYJŚCIOWA

Kancelaria Ożóg i Wspólnicy jest jedną z najlepszych w Polsce kancelarii specjalizujących się w szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej. Rok 2014 był dla kancelarii rokiem znaczącym. Zmiany w strukturze organizacyjnej, rozszerzenie kompetencji na inne (poza podatkowym) obszary prawa - wszystko to charakteryzuje organizację, która po fazie organicznego wzrostu zaczyna w świadomy sposób zarządzać wartością swojej marki. Dotychczasowa, anachroniczna i jedynie zalążkowa identyfikacja kancelarii nie przystawała ani do zmian zachodzących w organizacji, ani do klasy i rangi firmy.

WYZWANIE

Rebranding kancelarii Ożóg i Wspólnicy miał być czytelnym komunikatem zarówno dla klientów, jak i rynkowej konkurencji. Zmiana nie mogła pozostać niezauważona. Idąc za zmianami zachodzącymi w organizacji, mieliśmy za zadanie sprofesjonalizować wizerunek kancelarii, podkreślając jej wielkości i rangę. Nazwa – dotychczas będąca nazwiskiem dr Ireny Ożóg, założycielki kancelarii, miał stać się odrębnym bytem brandingowym – marką, funkcjonującą w oderwaniu od fundatora.

ROZWIĄZANIE

Nowy, ograniczony do brandname’u "jednoelementowy" znak buduje silną markę. Żaden dodatkowy symbol nie odciąga uwagi od jej jądra, czyli nazwy. W nowym systemie jest ona centralnym identyfikatorem, wzmocnionym przez wypełnioną bordiurę - stałe prostokątne tło - swoistą baretkę czy "metkę". Ta prosta, nowoczesna, kontrastowa bordiura jak reflektor "oświetla" i eksponuje nazwę. Pole to nabiera w systemie znaczeń dzięki położeniu znaków diakrytycznych, które intrygująco i prowokacyjnie stykają się z górnym brzegiem ramki Przy pomocy tego konceptu graficznego demonstrujemy swoje przywiązanie do szczegółów i ich fundamentalną rolę w rozwiązywaniu problemów Klientów kancelarii. To że te znaczki - szczególiki stykają się z granicami pola, na którym leży nazwisko dowodzi tego, że Kancelaria jest wibitnie odkrywcza – eksploruje wszystkie możliwości w obrębie istniejącego prawa - wykuwa optymalne czyli maksymalnie dobre rozwiązania.

Dyrektor Strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor Kreatywny:
Wojtek Mierowski
DTP:
Jacek Stankiewicz
Realizacja:
2014
Klient:
Kancelaria Ożóg-Tomczykowski
Sektor:
prawo
Dyrektor Strategiczny:
Mariusz Przybył
Dyrektor Kreatywny:
Wojtek Mierowski
DTP:
Jacek Stankiewicz
Realizacja:
2014
Klient:
Kancelaria Ożóg-Tomczykowski
Sektor:
prawo

prawo