DESA UNICUM

DESA - SZTUKA W TWOIM WNĘTRZU

W wyniku prywatyzacji przedsiębiorstwo Desa rozpadło się na kilka bytów, działających pod mniej więcej tym samym - jeszcze PRL-owskim - szyldem. Jest desa Krakowska - której ośrodki funkcjonują w wielu miejscach Polski jako małe komisy z obrazami i starociami. I jest Desa warszawska: Desa Unicum - scentralizowany dom aukcyjny - prężny, młody brand, który całym sobą domagał się swojego odrębnego logo.
 
Firma, którą stworzył Juliusz Windorbski w niczym nie przypomina zakurzonego antykwariatu z bibelotami od przypadkowych komitentów. To nowoczesny, artystyczny "concept store" demonstrujący to, co ma prawdziwą, unikatową wartość - to, co zachwyca, porusza duchowo i inspiruje: różne dzieła sztuki i możliwość ich kolekcjonowania - Właśnie temu - jak zrozumieliśmy po analizie - mieliśmy nadać sznyt brandingowy.

Choć naszym zadaniem nominalnie było po prostu uwspółcześnić system identyfikacji wizualnej, tak by pasował on do nowej awangardowej siedziby firmy, musieliśmy najpierw odkryć na czym polega jej fenomen. W wyniku rozległej pracy brand consultingowej, wywiadom i warsztatom zidentyfikowaliśmy napięcia kulturowe sterujące marką. Opisaliśmy złote zasady marketingu sztuki i przełożyliśmy je na założenia brandingowe specyficznie istotne dla Desy - jej strategicznych sytuacji komunikacyjnych, modelowych odbiorców i fazy rozwoju rynku. Aby poczuć się pewnie z designem stworzyliśmy brand manifesto, dookreślające misję i wizję firmy i wyspecyfikowaliśmy wartości budujące organizację. Dogłębnie zrozumieliśmy o czym jest Desa: wzajemnej konwersji kapitału kulturowego i ekonomicznego. Dzięki temu mogliśmy zapisać dewizę marki: „Sztuka ma wartość. Wartość, której szukasz.”

Jako, że rynek w Polce jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju, nasz system identyfikacji - upraszczając - jest o inicjacji w sztukę - inicjacji w kolekcjonerstwo. System kompozycyjnie i animacyjnie instaluje i ustawia dzieło w relacji do patrzącego - umożliwia zawieszenie obrazu w symbolicznej przestrzeni świadomości odbiorcy, wmontowuje fizycznie i metaforycznie sztukę w jego indywidualną perspektywę, konstruuje jego intymną, wewnętrzną, prywatną galerię. Ważnym jego podzespołem jest aparat kolorystyczny, który umożliwia półautomatyczną konfigurację oprawy barwnej, tak by harmonizowała ona zawsze z kolorystyką dzieła. Wszakże różne obrazy wymagają różnych ram i różnych ścian. 

Aby wyrazić osobowość marki i zademonstrować jej charakter (niemieszczący się w stereotypie aukcjonariusza, a nawet  bliski galernikowi czy awangardowemu muzealnikowi) wypracowaliśmy prostą acz spektakularną typografię umożliwiającą zarówno wyraźne headliny, plakatowe streife'y, jak i metryczki niezbędne do katalogowego opisu dzieł.

Logo mogło być tylko proste. Przewrotne. Wertykalne. Masywne, a lewitujące. Warstwowe jak sensy w dziele. Zdecydowane jak stuknięcie aukcyjnego młotka.
Strategic Director:
Mariusz Przybył
Creative Director:
Mariusz Przybył, Łukasz Słotwiński
Brand Consultant:
Alina Kostiuk, Andrzej Rozen
Brand Designer:
Mateusz Bieniusa
Project Manager:
Alina Kostiuk
DTP:
Jacek Stankiewicz
Klient:
DESA Unicum
Sektor:
Kultura
Relizacja:
2019
Strategic Director:
Mariusz Przybył
Creative Director:
Mariusz Przybył, Łukasz Słotwiński
Brand Consultant:
Alina Kostiuk, Andrzej Rozen
Brand Designer:
Mateusz Bieniusa
Project Manager:
Alina Kostiuk
DTP:
Jacek Stankiewicz
Klient:
DESA Unicum
Sektor:
Kultura
Relizacja:
2019

kultura i rozrywka