CULTURE.PL

SYTUACJA WYJŚCIOWA

Culture.pl formalnie jest witryną Instytutu Adama Mickiewicza, mającą ambicję ekspozycji i pełnego przeglądu aktywności kulturalnej (by nie powiedzieć kulturowej) Polski. Realnie to nie tylko gigantyczna platforma komunikacyjna, prezentująca całokszatł współczesnej kultury polskiej, ale i interaktywny hub, generujący żywe relacje wszystkich ludzi kultury - bez względu na ich miejsce pochodzenia zamieszkania. Monitorując i stymulując działania w zgodzie ze swoją misją, IAM mnożył submarki, brandując większość swoich strategicznych projektów. Skutkowało to paradoksalnie wrażeniem chaosu - nie budowało rangi i ciężaru gatunkowego dyplomacji kulturalnej, uprawianej przez Instytucję. Architektura marki wymagała całkowitej przebudowy. Stara identyfikacja wizualna miała zbyt wąski i zbyt informatyczny charakter.

WYZWANIE

Zaprojektować nowoczesny znak - logo symbol - master brand, adekwatny dla całokształtu współczesnej kultury polskiej, traktowanej jako najciekawszy produkt eksportowy "made in Poland". Stworzyć system identyfikacji, który miałby par exellance kulturowy charakter i oddawał ducha interakcji i wielogłosowości, a przy tym mógł sygnować różnorodzność wszelkich działań twórczych.

ROZWIĄZANIE

Stworzyliśmy logo stensil - przewrotny typograficzny szablon, który jest ukrytym symbolem matrycy kulturowej. Zabieg zsunięcia liter i zamknięcia ich w graficznej sztancy, eksponuje pole tła jako intrygującą, ale abstrakcyjną figurę znaczącą. Prowokuje ona do gier kolorystycznych, które otwierają nowe wymiary identyfikatora markowego, czyniąc z systemu identyfikacji palimpsest - symboliczny wielowarstwowy, wielogłosowy tekst kultury - swoiste DNA estetyki, języka, rytuału, formy.

Dyrektor Strategiczny:
Mariusz Przybył, Bartek Brach
Dyrektor Artystyczny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
Realizacja:
2013-2014
Klient:
Instytut Adama Mickiewicza
Sektor:
rządowe
Dyrektor Strategiczny:
Mariusz Przybył, Bartek Brach
Dyrektor Artystyczny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
Realizacja:
2013-2014
Klient:
Instytut Adama Mickiewicza
Sektor:
rządowe

rządowe