APAP

SYTUACJA WYJŚCIOWA

Apap – absolutny lider leków przeciwbólowych, niestety mocno podstarzały, jeśli chodzi o wygląd opakowania...

WYZWANIE

Zmodernizować wygląd lidera tak, by odeprzeć atak nowych pod względem działania i wizerunku, wyspecjalizowanych konkurentów, a co najtrudniejsze: zachować kompetencje najbezpieczniejszego leku uniwersalnego w zgodzie z pozycjonowaniem: lekarz domowy/przyjaciel. Zmiana musiała objąć całą architekturę marki.

ROZWIĄZANIE

Nowy, odświeżony Apap, pozbawiony historycznych obciążeń w wyglądzie. Lek przeciwbólowy jak aplikacja (apka na iPada, smartfona), „klikasz” i uruchamiasz działanie leku likwidującego ból. Współczesne, „czyste” opakowanie zachowujące to, co najistotniejsze, ze „starego” Apapu i operujące współczesnym językiem komunikacji.

Dyrektor strategiczny:
Bartłomiej Brach, Wojtek Mierowski
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
DTP, 3D:
Sławek Barcz
Klient:
US Pharmacia
Realizacja:
2013-2014
Sektor:
leki
Dyrektor strategiczny:
Bartłomiej Brach, Wojtek Mierowski
Dyrektor kreatywny:
Wojtek Mierowski
Designer:
Wojtek Mierowski, Sławek Barcz, Jarosław Jurga
DTP, 3D:
Sławek Barcz
Klient:
US Pharmacia
Realizacja:
2013-2014
Sektor:
leki

leki