STUDIUM WYKONALNOŚCI POZYCJONOWANIA Z PUNKTU WIDZENIA DESIGNU

W czasie projektów, które obejmują zarówno pracę nad strategią marki, jak i przełożenie jej na brand design, często napotykamy trudności w określeniu potencjału konceptów pozycjonowania pod kątem stworzenia systemu wyglądu marki. Dlatego powstało Visual Feasibility Study (VFS®).

VFS® to z jednej strony studium przełożenia poszczególnych wstępnych konceptów pozycjonowania na brand design w postaci szkiców. Dlatego może służyć jako jeden z elementów oceny i wyboru konceptów. Z drugiej strony VFS® może być elementem briefu dla agencji brand design i/lub agencji kreatywnej określającym główne wyzwania kreatywne wynikające z nowego pozycjonowania.

VFS® stanowi doskonały pierwszy sprawdzian pozycjonowania – pokazuje jego potencjał i określa ewentualne trudności w jego przełożeniu na system wyglądu marki.