DEFINIOWANIE TOŻSAMOŚCI MARKI

Wartości marki przedstawione wyłącznie jako deklaracja to w istocie niewiele więcej niż puste słowa, to abstrakcje przemawiające jedynie do rozumu.

Dlatego, pracując nad tożsamością marki, sięgamy po opracowaną przez rosyjskiego literaturoznawcę Władimira Proppa teorię morfologii bajki.


Dzięki przedstawieniu wartości marki w formie urzekającej opowieści nadajemy im odpowiednią perspektywę oraz ludzki wymiar. Wartości wtedy zyskują znaczenie w codziennym życiu, przemawiają do rozumu i emocji, pozwalają konsumentom zidentyfikować się z nimi oraz przywiązać się do marki i jej postawy.

Korzystając z tej metody, swoje historie opowiadają takie marki jak Harley Davidson (opowiada o wolności), Apple (opowiada o kreatywnej różnorodności) czy Lego (opowiada o rozwoju przez kreatywną zabawę).