PRZEŁOŻENIE POZYCJONOWANIA NA ZESTAW PRAKTYCZNYCH ZASAD POSTĘPOWANIA W ORGANIZACJI

Simple rules to narzędzie do modelowania brand engagement – ustawiania mechanizmów motywacyjnych marki wewnątrz organizacji. Przekłada filozofię marki na dyrektywy i procedury korporacyjne wywołujące postawy i działania skutkujące pożądanym i właściwym customer i brand experience.

Simple rules to zestaw zasad how-to (ewentualnie dos & don’ts) – jak postępować w codziennej pracy oraz według jakich kryteriów oceniać decyzje, by realizować wewnątrz firmy strategię pozycjonowania.

Simple rules stanowią często praktyczny przewodnik po strategii marki, używany na co dzień i nie tylko w dziale marketingu. Mogą być częścią zapisu „4 perspectives” lub powstać jako niezależny dokument.