OPIS, ANALIZA I INTERPRETACJA SYSTEMU WYGLĄDU MARKI

Obejmuje: logo, system identyfikacji, system orientacyjny, punkty sprzedaży, biura, ulotki, oferty, stronę internetową itd. Ujawnia mechanizmy znaczeniowe marki – pokazuje, czy znaczy, co znaczy, i jak znaczy marka. Ocenia jakość i skuteczność nośników identyfikacji na tle kategorii przez pryzmat wyrazistości, oryginalności, sugestywności, ładu emocjonalnego, spójności i wiarygodności.

Brandlook™ jest swoistym rentgenem cech fizycznych marki – jej aspektu wizualnego. Pokazuje marki i systemy identyfikacji przez pryzmat:

• semantyki (znaczenia) – znak a desygnat – tożsamość i pozycjonowanie marki
• syntaktyki (spójności) – znak a znak – logika i elokwencja marki
• pragmatyki (funkcjonalności) – znak a użytkownik – użyteczność i efektywność marki.

Brandtalk™ – Analiza systemu komunikowania marki. Pokazuje markę przez pryzmat typowego dla niej stylu, poetyki, retoryki, sytuacji i konwencji komunikacyjnych, fabularnych i narracyjnych. Pozwala zrozumieć i zobaczyć charakterystyczny język danej marki.