INSPIRUJĄCY MANIFEST PROKLAMUJĄCY TOŻSAMOŚĆ MARKI

Wewnętrzny dokument firmy służy demonstracji stopnia zrozumienia marki przez agencję. 
To pierwszy sprawdzian tego, jak działa pozycjonowanie – czy daje się przekładać na żywy, funkcjonalny i syntetyczny tekst, który mógłby być wygłoszony do pracowników, albo klientów. Jest to swoisty statement wartości marki w formie tekstu, którego retoryka i poetyka ilustruje jej osobowość i charakter.

Stanowi również jeden z elementów briefu dla pracy kreatywnej. Pomimo takiego „testowego” charakteru BM może być wykorzystywane wewnątrz firmy – pozwala na atrakcyjne w formie wprowadzenie pracowników korporacji w zmiany, które zachodzą w procesie rebrandingu, i lepsze ich zrozumienie.