TWORZENIE MARKI W TRYBIE BETA

Najciekawsze projekty z pogranicza strategii i pracy nad wyglądem marki to te, kiedy współtworzymy ją od początku i możemy mieć wpływ nie tylko na warstwę marketingową, ale na produkt.

Dzięki połączeniu kompetencji strategicznej i designerskiej jesteśmy w stanie zaproponować proces, który obejmuje pracę w trybie „lab”. W kolejnych interakcjach tworzymy elementy konceptu marki i od razu przekładamy je na szkice pokazujące możliwy wygląd marki. Powstają kolejne wersje beta, które można na bieżąco korygować.

Jednocześnie na podstawie punktowych analiz proponujemy rozwiązania dotyczące produktu i pozostałych istotnych elementów brand experience.

Taki tryb pracy zdecydowanie skraca i odchudza proces. Jest też adekwatny do dzisiejszej sytuacji, gdzie często produkty, usługi, a co za tym idzie, marki muszą powstawać szybko i są udoskonalane w procesie interakcji z użytkownikiem.

Brand Lab zakłada bardzo ścisłą współpracę z Klientem, optymalne, regularne spotkania warsztatowe.