POZYCJONOWANIE MARKI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU

Brand Conviction® to narzędzie, które wykorzystujemy do prac nad pozycjonowaniem marki. Jest przykładem nowoczesnego podejścia do myślenia o marce, uwzględnia nie tylko typową perspektywę konsumenta i firmy, ale także kontekst kategorii i kultury. Dzięki temu identyfikujemy zmiany w świecie otaczającym markę, które mogą mieć istotny wpływ na jej pozycję, a także są źródłem ważnych 
i inspirujących obserwacji (wglądów).

Zgodnie z założeniami Brand Conviction® pozycjonowanie marki powinno się koncentrować wokół celu jej istnienia – „brand purpose”, który będzie prowadzić markę przez następne lata. 
Z naszego punktu widzenia jest ono idealne do opisu marek, które działają w zmieniającym się otoczeniu i na które szczególnie wpływają nowe trendy i technologie.

Brand Conviction® to świetne narzędzie warsztatowe, które wykorzystujemy też często do szybkiego odtworzenia pozycjonowania marki istniejącego w głowie pracowników firmy.

Brand Conviction® jest narzędziem stworzonym przez sieć DDB.