EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PORTFELEM MAREK

Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z próbą rozszerzenia pola kompetencji marki, powiększeniem grupy docelowej, chęcią optymalizacji wydatków marketingowych czy uspójnienia wizerunku marki, zapewne będziemy musieli pochylić się nad architekturą marki.

Wspólnie z klientem przyglądamy się wynikom biznesowym. Podczas sesji warsztatowej określamy role oraz potencjał poszczególnych elementów portfela. Definiujemy wzajemne zależności marki głównej od submarek i marek żyrowanych. Zastanawiamy się, czy któryś z elementów portfela może stanowić Silver Bullet (ma wyjątkowe znaczenie dla marki), które elementy należy wygasić, a gdzie należałoby dodać marce trochę energii, wprowadzając Brand Energizer.

Ostatecznie przedstawiamy wynikające z pozycjonowania i założeń biznesowych rekomendacje optymalizacji portfela wraz z zasadami jego dalszego rozwoju.