Contact

BNA Ltd
tel. +48 22 320 29 60
fax +48 22 320 29 61
e-mail: info@bna.pl

ul. Duchnicka 3
01-796 Warsaw
building 4, entrance A

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000023233, NIP 525-15-58-529
Kapitał zakładowy 60.000 zł