Spring into Polska

Wojtek Mierowski

24 Oct 2014

Kilka lat temu Krajowa Izba Gospodarcza poprosiła Wally'ego Ollinsa – światowej sławy eksperta w dziedzinie brandingu – by opracował markę Polski, która w mądry i atrakcyjny sposób oddałaby charakter Polaków. To podczas tego spotkania po raz pierwszy usłyszeliśmy o idei „Creative Tension” (Twórcze Napięcie). Wally wierzył, że w Polakach tkwi ogromna energia pozwalająca przekuwać narodowe wady w zalety, przeciwności historyczne w okazje, różnice i sprzeczności w inspirujące działanie. Podziwiał naszą pracowitość i zdolność do kreatywnych zrywów. Nieraz gdy współpracowaliśmy z Wallym, wyrażaliśmy uznanie dla tak trafnej i pełnej zrozumienia „narodowej wiwisekcji”. Przez kolejne lata świetna diagnoza czekała na realizację w postaci logotypu i strategii marki, jednak kolejne inicjatywy grzęzły w martwym punkcie. Dziś Polska jest jednym z niewielu europejskich krajów nieposiadających logo. Ale już niedługo może się to zmienić…

Sprężyna zaprojektowana przez Wally'ego Ollinsa wyraża charakter i energię Polaków. Nasze niepokorne, ale jednocześnie konstruktywne podejście do świata. Im bardziej, jako naród, byliśmy ograniczani, tym większą energię, i twórcze napięcie generowaliśmy. Odradzaliśmy się silniejsi i jeszcze dynamiczniej działaliśmy. Okres 25 lat wolności udowodnił, że uwolniona energia pobudza nas do konstruktywnego i innowacyjnego działania. Polacy zawsze próbowali osiągać to, co wydawałoby się niemożliwe, nie akceptując zastanego status quo. Polska zasila, nową energią, świeżymi pomysłami, przeżyciami i zaangażowaniem.

Potrzebny nam jest silny znak integrujący działania promocyjne. Stanowić będzie wizytówkę polskich produktów, usług i naszej zdolności do zmian, kreatywnych poszukiwań i innowacyjnych rozwiązań. Posiadanie silnej, definiującej Polskę marki - to mocny fundament na drodze budowania nowoczesnego i silnego wizerunku Polski i Polaków w XXI wieku. Od początku wspieramy merytorycznie projekt Logo dla Polski. Jesteśmy także oficjalnymi opiekunami logo. Zachęcamy do brania udziału w głosowaniu, w którym można wybrać jedną z trzech wersji znaku.

Głosowanie potrwa do 14 grudnia do godziny 24:00.

Więcej na www.logodlapolski.pl →
Zobacz także Wojtek Mierowski w radiowej Czwórce o logo dla Polski →